Home Product Price Service & Support Download About us Dealer Zone Site Map
Service & Support
 
 
นโยบายการรับประกันสินค้าและการให้บริการของ ZyXEL
 
Conditions of Service
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “ZyXEL CLUB” กรุณาอ่าน เงื่อนไขการให้บริการโดย ทาง ไซเซล(ไทยแลนด์) มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่านดังนี้

          - เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยไซเซล (ไทยแลนด์) แต่เพียงผู้เดียว จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ บริษัทอาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อ วัตถุประสงค์ในการจัดให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ ของบริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
          - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ไซเซล (ไทยแลนด์) ไม่ครอบคลุม ถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณาหรือเว็บไซด์อื่นๆที่เชื่อมต่อกับ เว็บไซด์ของบริษัทฯและบริษัทฯจะไม่รับผิดใดๆอันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก
          - ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหายเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ไซเซล(ไทยแลนด์) ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
          - สินค้าไซเซลที่ท่านทำการลงทะเบียนเพื่อการรับประกัน 3 ปี
กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและไม่สมบูรณ์
 
เงื่อนไขและข้อตกลงการรับประกันสินค้า 3 ปี
 
การเครมสินค้าที่เกินระยะเวลาการรับประกันปรกติ 2 ปี (จะรับประกันเฉพาะตัวอุปกรณ์ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น อแด็ปเตอร์ สายไฟ หรืออุปกรณ์อื่น) ให้ติดต่อที่ ZyXEL Service Center โทร. 0 2642 0900
 
เพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้าเพิ่มอีก 1 ปี (Extend Warrant 1 Year)
 
เงื่อนไขและข้อตกลง
 

1.2.


3.

4.5.

สินค้าที่ได้รับการครอบคลุมการเพิ่มระยะเวลาการรับประกันเพิ่มขึ้น 1 ปี คือสินค้าที่มีบัตรสมาชิก ZyXEL CLUB Thailand ไปพร้อมกับสินค้า ซึ่งจะมีผลก็ต่อเมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก โดยกรอกข้อมูลของท่าน หมายเลขด้านหลังบัตร และรายละเอียดสินค้าอย่างครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน

การรับประกันตามระยะเวลาปกติจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากหน้าร้านหรือผู้ขายเป็นระยะเวลา 2 ปี และจะเพิ่มระยะเวลาการรับประกันอีก 1 ปี เมื่อท่านได้สมัครสมาชิก ZyXEL CLUB โดยกรอกข้อมูลของท่าน หมายเลขด้านหลังบัตร และรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความจริง
ท่านต้องเก็บบัตรสมาชิกและใบเสร็จรับเงินของร้านค้าไว้ใช้เป็นหลักฐานในการเครมสินค้า

กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก ZyXEL CLUB อยู่แล้ว เมื่อซื้อสินค้าของไซเซล ท่านสามารถเพิ่มระยะเวลาการรับประกันเพิ่มขึ้น 1 ปี สำหรับสินค้านั้น โดย Log in เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกรายละเอียดสินค้าที่ได้ซื้อ พร้อมหมายเลขด้านหลังบัตร กรณีที่ท่านต้องเครมสินค้าให้ท่านใช้สำเนาบัตรสมาชิก ZyXEL CLUB Thailand และใบเสร็จรับเงินของร้านค้า

การเครมสินค้าที่เกินระยะเวลาการรับประกันปรกติ 2 ปี (จะรับประกันเฉพาะตัวอุปกรณ์ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น อแด็ปเตอร์ สายไฟ หรืออุปกรณ์อื่น) ให้ติดต่อที่ ZyXEL Service Center โทร. 0 2642 0900
 
สะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล (Point for redeem)
 
เงื่อนไขและข้อตกลง
 

1.

2.3.

4.

5.

6.

สมาชิกสามารถทำรายการเพื่อบันทึกคะแนนสินค้าที่ซื้อได้เอง

สมาชิกสามารถตรวจเช็คคะแนนของสินค้านั้น จากตารางแสดงคะแนนของสินค้า สมาชิกสามารถนำคะแนนที่สะสมไว้มาแลกของรางวัล โดยเลือกทำรายการของรางวัลที่ต้องการ ระบบจะคำนวณอัตโนมัติ และแจ้งให้สมาชิกทราบว่ามีคะแนนเหลืออีกเท่าไร

ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

ของรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรณีบริษัทฯ และ 5% กรณีบุคคล

ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่เทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ติดต่อรับรางวัลที่บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น
 
กิจกรรม (Activity)
 
ทางบริษัทฯได้กำหนดนโยบายการคืนเงินลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าส่งเคลมสินค้าและทางบริษัทฯไม่สามารถจัดหาสินค้ารุ่นเดียวกันหรือรุ่น ทดแทน เปลี่ยนคืนให้ลูกค้าได้ โดยทางบริษัทฯจะคำนวนด้วยวิธีการหักค่าเสื่อมสภาพของสินค้าตามอายุการใช้งานดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
เงื่อนไขและข้อตกลง
 

1.

2.

ร่วมสนุกในการตอบปัญหาประจำเดือน เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

ลุ้นรับของรางวัลจากการสุ่มหมายเลขสมาชิก ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรสมาชิกเมื่อรับรางวัล
 
 
 
หมายเหตุ : นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป
Alliance & Link Corporation Product List Price Update Service & Support Contact us About us Download Webboard
 Copyright© 2000-2014 Alliance & Link Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.