Home Product Price Service & Support Download About us Dealer Zone Site Map
Warehouse Policy
- ข้อมูลทั่วไป
- ขั้นตอนการนำสินค้ามาส่ง
- ขั้นตอนการรับคืนสินค้า
- ภาพแสดงสินค้าที่คืนกลับมาไม่ถูกต้อง
 
 
เช็ค สถานะ ของรายการสินค้าต่างๆ
 
 
1. ข้อมูลทั่วไป

      แผนกคลังสินค้า แบ่งเป็น 6 ส่วนงานด้วยกัน ได้แก่
           1. ส่วน สำนักงาน (Admin)
           2. ส่วน รับสินค้า (Receiving)
           3. ส่วน จัดสินค้า (Picking)
           4. ส่วน สแกนสินค้าออก (Scanout)
           5. ส่วน ตรวจสอบและบรรจุ (QC&Packing)
           6. ส่วน รับ-ส่งและกระจายสินค้า (Logistic)

ที่อยู่ : ฝ่ายคลังสินค้า (Warehouse) 484/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-719-9680-2
โทรสาร : สำหรับสำนักงาน : 02-719-9683
โทรสาร : สำหรับจุดรับสินค้า : 02-719-9684
วันและเวลาทำการ : 6 วันต่อสัปดาห์ ( จันทร์-เสาร์ ) เวลาทำการปกติ 09:00 - 19:00 น.
 
2. ขั้นตอนการนำสินค้ามาส่ง
1. เอกสารที่คู่ค้า(Supplier)ต้องนำมาด้วย
           - กรณีสินค้าที่มาจากคู่ค้า(Supplier) ภายในประเทศ = สำเนาใบสั่งซื้อสินค้า(Purchase Order), ใบแจ้งหนี้(Invoice)
           - กรณีสินค้าที่มาจากคู่ค้า(Supplier) ต่างประเทศ = ใบส่งสินค้า(Delivery Order)

2. ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า
           1) แจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ. ทางเข้า ถึงรายละเอียดของสินค้าที่จะจัดส่ง
           2) พนักงานรักษาความปลอดภัย บันทึกเวลามาถึงของรถขนส่งสินค้า และให้พนักงานขนส่งสินค้าแลกบัตร Visitor
ด้วยใบขับขี่, บัตรประชาชน หรือ เอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายตรงกัน พร้อมติดบัตร Visitor ทันที
           3) จอดรถในพื้นที่ลงสินค้าตามที่ทางพนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้ง
           4) พนักงานขนส่งสินค้า ยื่นเอกสารให้ พนักงานส่วนรับสินค้า
           5) พนักงานส่วนรับสินค้า จะทำการถ่ายรูปรถที่นำสินค้า ก่อนทำการไขกุญแจหรือเปิดตู้เพื่อทำการตรวจรับสินค้า
           6) พนักงานส่วนรับสินค้า ตรวจเช็ค รุ่นของสินค้า,คุณภาพและปริมาณสินค้า ตามเอกสารที่แจ้ง
           7) ในกรณีที่พนักงานตรวจรับสินค้า ตรวจพบสินค้าที่มีการชำรุดจากการขนส่ง หรือไม่ตรงตามเอกสารที่แจ้ง
พนักงานตรวจรับสินค้า จะปฎิเสธการรับสินค้านั้น และแก้ไขจำนวนที่รับจริงใน ....
                      - ใบแจ้งหนี้(Invoice)ฉบับสำเนา กรณีสินค้าที่มาจากคู่ค้า(Supplier)ภายในประเทศ
                      - ใบส่งสินค้า(Delivery Order) กรณีสินค้าที่มาจากคู่ค้า(Supplier)ต่างประเทศ
และเขียนรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดเพิ่มเติมลงไป พร้อมให้ทางพนักงานขนส่งเซ็นต์ชื่อรับทราบ
           8) กรณีที่สินค้าที่ส่งมามีปัญหา
                      - พนักงานส่วนรับสินค้าจะแจ้งให้กับทาง Product ที่ดูแล ทราบในกรณีที่สินค้ามาจากภายในประเทศ
                      - พนักงานส่วนรับสินค้าจะแจ้งให้กับทาง Import และ Product ทราบในกรณีที่สินค้าที่มาจากต่างประเทศ
           9) พนักงานส่วนรับสินค้า ลงชื่อผู้รับสินค้าในใบรับสินค้า หลังจากตรวจสอบสินค้าทั้งหมด
         10) พนักงานส่วนรับสินค้าจะทำการรับสินค้าเข้าระบบ จากนั้นจะรวบรวมเอกสารใบแจ้งหนี้(Invoice) / สำเนาใบสั่งซื้อ(Purchase Order) / ใบส่งสินค้า(Delivery Order) และเอกสารรับเข้าระบบ AX (Receiving report) เพื่อให้บัญชีดำเนินเรื่องการชำระเงินต่อไป
 
3. ขั้นตอนการรับคืนสินค้า

3.1 เส้นทางการให้บริการในกรุงเทพ และบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด
     3.1.1 สำหรับลูกค้าที่เป็น Dealer ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
บริษัทฯ ยินดีบริการขนส่งสินค้า โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถฝากสินค้ามากับเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จัดเส้นทางการให้บริการ ดังนี้
           - สายที่ 1 นนทบุรี, เซียร์รังสิต , ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต , เซ็นทรัลลาดพร้าว ,รามอินทรา
           - สายที่ 2 บางนา, ศรีนครินทร์, ซีคอนสแควร์, ไอทีมอลล , เสรีเซ็นเตอร์, สมุทรปราการ, เดอะมอลล์บางกะปิ
           - สายที่ 3 เพชรเกษม, บางแค, ราษฎร์บูรณะ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, พาต้าปิ่นเกล้า
           - สายที่ 4 พันธุ์ทิพย์, ถนนเพชรบุรี, NTC

     3.1.2 สำหรับลูกค้า Dealer ต่างจังหวัด
ทางบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมบริษัทฯขนส่งที่ให้บริการขนส่งทั่วประเทศ โดยสามารถใช้บริการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
           - ภาคใต้ บริษัทขนส่ง SDS
           - ภาคเหนือ บริษัทขนส่ง Nim Express, NTC ,HWL
           - ภาคกลาง บริษัทขนส่ง HWL , CLT
           - ภาคตะวันออก บริษัทขนส่ง CLT, NTC
           - ภาคอีสาน บริษัทขนส่ง IT Transport , HWL

 

3.2 ขั้นตอนการคืนสินค้า / เคลมสินค้า
     3.2.1 จ่าหน้า กรณีที่เป็นสินค้าคืน
          ฝ่ายคลังสินค้า (Warehouse) 484/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

           1) กรอกแบบฟอร์มเอกสารแจ้งคืนสินค้า หรือใบส่งสินค้าสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด พร้อมระบุสาเหตุในการคืน แล้ว Fax ไปที่ส่วนสำนักงาน (Admin) หมายเลข 02-719-9683
           2) ลูกค้าจะต้องบรรจุสินค้าส่งคืน ด้วยวัสดุกันกระแทกและระบุจำนวนชิ้นบนกล่องพร้อมเลขที่เอกสารอ้างอิงลูกค้าภายในกล่องก่อนบรรจุลงกล่องให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง กรณีที่สินค้าเสียหายจากการขนส่งมาจากทางลูกค้าอันเนื่องจากการบรรจุที่ไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
           3) จ่าหน้าถึงให้ชัดเจน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าผู้ส่ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

     3.2.2 จ่าหน้า กรณีที่เป็นสินค้าเคลม
           ฝ่ายบริการ (Service) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนท์ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

          1. กรอกแบบฟอร์มเอกสารแจ้งเคลมสินค้า หรือใบส่งสินค้าสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด แล้ว Fax เอกสารส่งไปที่ เบอร์ 02-685-8826
                    - ลูกค้ากรุงเทพฯ  เบอร์ 02-685-8800 ต่อ 8834
                    - ลูกค้าต่างจังหวัด เบอร์ 02-685-8800 ต่อ 8835 หรือ แผนกบริการสำนักงานใหญ่
          2. ลูกค้าจะต้องบรรจุสินค้าเคลม ด้วยวัสดุกันกระแทกและระบุจำนวนชิ้นบนกล่องพร้อมเลขที่เอกสารอ้างอิงลูกค้าภายในกล่อง ก่อนบรรจุลงกล่องให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง กรณีที่สินค้าเสียหายจากการขนส่งมาจากทางลูกค้าทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
          3.
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการ (Service) เลขที่ 383 ซอยศูนย์วิจัย 4 (พระราม 9 ซอย 13) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และระบุว่าเคลมจากลูกค้ากรุงเทพ หรือต่างจังหวัด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการมากยิ่งขึ้น
          4.
สำหรับลูกค้า (Dealer) ต่างจังหวัด จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

                    1) ลูกค้า (Dealer) ที่มีความประสงค์ที่จะส่งสินค้าเสียมาเคลมกับทางบริษัทฯ ลูกค้าต้องนำสินค้าที่ผ่านการบรรจุกล่องปิดผนึก และ ติดป้าย ชื่อและที่อยู่ของบริษัทฯอย่างชัดเจน นำส่งหรือแจ้งให้บริษัทฯจัดส่งเข้าไปรับสินค้า ตามบัญชีรายชื่อบริษัทฯขนส่งที่ทางบริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้น พร้อมแจ้งประเภทและสภาพสินค้าที่จะส่งมาเคลมกับทางบริษัทฯจัดส่งทราบว่าสินค้าประเภทใดสภาพเป็นอย่างไรและ
ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าขนส่งต้นทาง และขอใบรับฝากส่งสินค้าจากทางบริษัทฯขนส่ง
                    2)
การส่งสินค้าเคลมกลับคืนให้กับลูกค้าทางบริษัทฯจะทำการแจ้งบริษัทฯขนส่งที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีของทางบริษัทฯข้างต้น ให้เข้ามารับ สินค้าพร้อมแจ้งประเภทและสภาพของสินค้าและระบุจำนวนชิ้นที่ส่งคืน (เอกสารส่งสินค้าเคลม) ที่จะส่งคืนกลับไปยังลูกค้าให้กับบริษัทฯจัดส่งและลูกค้าทราบพร้อมทั้ง หมายกำหนดการเบื้องต้นว่า สินค้าจะจัดส่งถึงลูกค้าในวันใด โดย ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ชำระเงินค่าขนส่งสินค้าเคลมกลับคืนให้ลูกค้า และขอใบรับฝากส่งสินค้าจากทางบริษัทฯขนส่ง
                    3)
ทางบริษัทฯได้อำนวยความสะดวกกับลูกค้าในการจัดหาบริษัทฯขนส่งที่มีความสามารถในการให้บริการขนส่งสินค้า กับลูกค้าครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเท่านั้น แต่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับสินค้าทุกกรณี
                    4) กรณีลูกค้าส่งสินค้าเคลมมายังบริษัทฯโดยผ่านบริษัทฯจัดส่งและเกิดความเสียหายใดๆต่อสินค้าอันเป็นความผิดพลาดจาก ทางบริษัทฯขนส่งหรือลูกค้าบรรจุหีบห่อมาไม่ดี เมื่อทางบริษัทฯพบเห็นสินค้าเสียหายดังกล่าวจะรีบดำเนินการแจ้งให้ทางบริษัทฯจัดส่งและลูกค้าทราบในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าภายในวันถัดไป หลังจากนั้นลูกค้าจะต้องดำเนินการเจรจาในเรื่องความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทฯจัดส่งโดยตรง
                    5)
กรณีทางบริษัทฯจัดส่งสินค้าเคลมกลับคืนลูกค้าโดยผ่านบริษัทฯขนส่งและเกิดความเสียหายใดๆต่อสินค้าอันเป็นความผิดผลาด จากทางบริษัทฯขนส่ง เมื่อทางลูกค้าพบเห็นสินค้าเสียหายดังกล่าวจะต้อง รีบดำเนินการแจ้งให้ทางบริษัทฯจัดส่งและทางบริษัทฯทราบในวันเดียวกันหรืออย่างช้าภายในวันถัดไป หลังจากนั้นทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการเจรจาในเรื่องความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทฯขนส่งโดยตรง

 
ภาพแสดงสินค้าที่คืนกลับมาที่ไม่ถูกต้อง
รูปแบบการแพ็คที่ไม่ถูกต้อง
เทปใสที่ติดมาจะทำให้เกิดคราบกาวสกปรก
รูปแบบการแพ็คที่ไม่ถูกต้อง
เทปใสที่ติดมาจะทำให้เกิดคราบกาวสกปรก
รูปแบบการแพ็คที่ไม่ถูกต้อง
เทปใสที่ติดมาจะทำให้สภาพกล่องเสียหาย
รูปแบบการแพ็คที่ไม่ถูกต้อง
เทปใสที่ติดมาจะทำให้สภาพกล่องเสียหาย
รูปแบบการแพ็คที่ไม่ถูกต้อง
มีโอกาสกระแทก,เสียหาย รวมถึงหลุดสูญหาย
รูปสินค้าในสภาพที่ไม่สามารถรับคืนได้
รอยปากกาเคมีซึม กระดาษ(ทากาวน้ำ)ที่เขียน
ไปถึงกล่องบรรจุสินค้า
กระดาษ(ทากาวน้ำ)หรือสติ๊กเกอร์ลอกยาก
ที่ติดมาจะทำให้สภาพกล่องเสียหาย
รอยปากกาเคมีซึม กระดาษ(ทากาวน้ำ)
ที่เขียนไปถึงกล่องบรรจุสินค้า
อุปกรณ์ภายในไม่ครบ
สภาพสินค้าโดนแกะใช้งาน
หมายเหตุ : นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2550
Alliance & Link Corporation Product List Price Update Service & Support Contact us About us Download Webboard
 Copyright© 2000-2014 Alliance & Link Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.